Personal

Juha Mäkinen, MKD, Prof.

Juha Mäkinen, MKD, Prof.

Specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar samt gynekologisk endoskopi/urogynekologi
Gynekologiska ultraljudsundersökningar
Urininkontinens och prolaps/framfallproblematik
Prevention, hormonbehandlingar

Annamari Lähteenmäki, MD

Annamari Lähteenmäki, MD

Specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar
Fertilitetsundersökningar och – behandlingar
Gynekologiska ultraljudsundersökningar och ultraljudsundersökningar i början av graviditeten
Hormonbehandlingar, prevention
Överläkare

Rauni Klami, ML

Rauni Klami, ML

Specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar
Specialkompetens i fortplantningsmedicin
Barnlöshetsundersökningar och -behandlingar
Gynekologiska ultraljudsundersökningar och ultraljudsundersökningar under graviditeten
Prevention, hormonbehandlingar

Antti Perheentupa, MD, Docent

Antti Perheentupa, MD, Docent

Specialistläkare i kvinnosjukdomar, androlog, fortplantningsmedicin
Fertilitetsundersökningar och – behandlingar (män och kvinnor)
Gynekologiska ultraljudsundersökningar, hormonbehandlingar, prevention

Marjo Virtanen

Marjo Virtanen

IVF-skötare
Koordinator för äggdonationsbehandlingarna

Merja Lintula

Merja Lintula

Byråsekreterare

Marja Mettälä

Marja Mettälä

IVF-laboratorieskötare

Pia Allinen

Pia Allinen

FM (bioteknologi), barnmorska

Esa Korkeela, ML

Esa Korkeela, ML

Konsulterande barnlöshetsläkare
Specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar samt gynekologisk endokrinologi
Barnlöshetsundersökningar och -behandlingar

Pia Heinonen, MD

Pia Heinonen, MD

Specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar samt gynekologisk endoskopi/urogynekologi

Kaisa Holmberg, MD

Kaisa Holmberg, MD

Specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar samt perinatologi

Kirsi Joronen, MD

Kirsi Joronen, MD

Specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar samt gynekologisk endoskopi/urogynekologi

Katja Kero, MD

Katja Kero, MD

Specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar samt sexualterapi

Sara Narva, ML

Sara Narva, ML

Specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar samt gynekologisk endoskopi/urogynekologi

Pia Suvitie, MD

Pia Suvitie, MD

Specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar samt gynekologisk endoskopi/urogynekologi

Katriina Johansson, ML

Katriina Johansson, ML

Specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar samt gynekologisk endokrinologi

Marjukka Takala

Marjukka Takala

Expert i sexualterapi

Kaisa Neovius, ML

Kaisa Neovius, ML

Specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

Anja Seppälä, PsM

Anja Seppälä, PsM

Psykolog, psykoterapeut

Specialiserad på barnlöshet, fertilitetsbehandlingarnas psykiska effekter och rådgivning gällande donerade könsceller. 

Språk: finska, svenska, engelska

Anu Parantainen

Anu Parantainen

Expert i fysioterapi