02 - 2334418

Tyhjä syli toiveita täynnä – raskaus alkuun lahjamunasoluhoidon avulla

Aura Klinikalla pääset lahjamunasoluhoitoon nopeasti ilman lähetettä. Meillä sinua palvelevat hedelmöityshoitoihin erikoistuneet lääkärit, hoitajat sekä solubiologi.

Luovutettuja munasoluja on käytetty hedelmöityshoidoissa 1990-luvun alusta lähtien ja nykyään Suomessa tehdään vuosittain satoja lahjamunasoluhoitoja. Luovutettuja munasoluja käytetään silloin, kun naisen oma sukusolutuotanto ei toimi, sukusolujen laatu on huono tai omista sukusoluista syntyvällä lapsella olisi iso riski saada vaikea perinnöllinen sairaus.

Lahjamunasoluhoitoa suunniteltaessa tulee huomioida hedelmättömyyden syy, naisen yleisterveys, gynekologinen tilanne sekä ikä. Hoidon kannalta naisen hyvä terveys, normaali paino sekä normaali verenpaine ovat usein raskauden ennusteen kannalta tärkeämpiä vaikuttavia tekijöitä kuin ikävuodet.

Lahjamunasoluhoidot ovat aina koeputki-­ tai mikrohedelmöityshoitoja. Yhdeltä luovuttajalta saadaan tavallisesti 4-12 munasolua, jotka kaikki kohdennetaan yhdelle vastaanottajalle. Munasolujen luovuttajan munasarjoja stimuloidaan hormoneilla, kypsät munasolut kerätään ja ne hedelmöitetään laboratoriossa käyttämällä joko vastaanottajan puolison tai luovuttajan siittiöitä.

Hedelmöittymisen jälkeen alkioita viljellään 2-5 vrk, jonka jälkeen yksi alkio siirretään hoitoa saavan naisen kohtuun. Vastaanottajan kohtu valmistellaan hormonilääkityksellä ennen alkionsiirtoa. Loput hyvät alkiot tai vaihtoehtoisesti kaikki alkiot voidaan pakastaa ja käyttää pakastealkionsiirroissa myöhemmin. Lahjamunasoluhoidoissa raskausennuste on erittäin hyvä riippumatta lapsettomuuden syistä, sillä hoidoissa käytetään nuorten terveiden naisten munasoluja.

Hedelmöityshoitolain mukaisesti munasolujen luovuttajasta kerättäviä tietoja ovat etninen tausta, pituus sekä silmien ja hiusten väri. Aura Klinikalla hoidot suunnitellaan aina yksilöllisesti ja pyrimme löytämään vastaanottajan ominaisuuksiin sopivan lahjoittajan. Klinikalla ei ole käytössä munasolupankkia, vaan kaikki yhdestä luovutuskerrasta tulleet munasolut lahjoitetaan saman perheen käyttöön.

Kaikki munasolun luovuttajat rekisteröidään, ja luovutetuista sukusoluista syntyneellä lapsella on 18­ vuotta täytettyään oikeus saada tietää luovuttajan henkilöllisyys. Munasolujen luovuttajalla tai syntyneellä lapsella ei ole velvollisuuksia eikä oikeuksia toisiaan kohtaan. Munasolun luovuttajana voi toimia myös vastaanottajan lähisukulainen tai ystävä. Lahjasoluhoidoissa noudatetaan voimassa olevaa hedelmöityshoitolakia.

Aura Klinikalla pääset lahjasoluhoitohin ensikäynnille ilman jonottamista. Lue lisää täältä: Lahjasoluhoidot – Aura Klinikka ja varaa aika osoitteesta Aura Klinikka Ajanvaraus tai puhelimitse 02 233 4418

Aura Klinikka
02 233 4418
info@auraklinikka.fi