V niin kuin virtsaamiseen liittyvät ongelmat?

Valpuri Seikkula Aura Klinikka

Virtsaamiseen liittyvät ongelmat ovat kurjia, mutta lantionohjan toimintahäiriöihin liittyen niitä tavallisimpia. Näitä esiintyy sekä miehillä, että naisilla hyvin moninaisista syistä.