02 - 2334418

Endometrioosi – rakkauden, ilon ja nautinnon jäljillä kivun keskelläkinđź’›

Valtakunnallista endometrioosiviikkoa vietetään 20.-26.3.2023. Sen tarkoituksena on tehdä endometrioosisairaus tunnetuksi. Aura Klinikka on talkoissa mukana lisäämässä tietoisuutta sairaudesta. Teemaviikon jokaisena päivänä Aura Klinikan gynekologit vastaavat yhteen endometrioosiin liittyvään kysymykseen. Lue gynekologimme, psykoterapeutti Katja Keron teksti endometrioosin vaikutuksesta seksuaalisuuteen.

Endometrioosin aiheuttama kipu tuo usein kehon toimintakykyyn ja tuntemuksiin muutoksia. Kehon hahmottaminen, kokeminen ja käyttäminen voivat tuntua erilaiselta. Tähän liittyy usein ajatus siitä, että oma keho olisi pettänyt. Huoli seksuaalisuuden toteutumisesta, pari- tai muista intiimeistä ihmissuhteista, raskaustoiveesta ja ilon ja nautinnon katoamisesta voivat tehdä mielelle taakkaa. Seksuaalineuvonnasta ja -terapiasta on tällöin usein apua.

Seksuaaliterveys kuuluu osana ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Edellytykset sen toteutumiselle ovat positiivinen ja kunnioittava asenne seksuaalisuuteen ja yksilön niin halutessa, mahdollisuus nautinnollisiin ja turvallisiin seksuaalisiin kokemuksiin ilman pakottamista, syrjintää tai väkivaltaa. 

Jokainen määrittelee ja ilmaisee seksuaalisuuttaan omalla ainutlaatuisella tavallaan. Seksuaalisuus saa meidät etsimään rakkautta, ihmissuhteita, lämpöä ja läheisyyttä. Se ilmenee suhtautumisessa omaan ja toistemme kehoihin, tavassamme tuntea ja herättää tunteita sekä koskettaa toisiamme. Seksuaalisuus vaikuttaakin ajatuksiimme, tunteisiimme, tekoihimme ja reaktioihimme ja siten henkiseen ja ruumiilliseen terveyteemme.  (Heinonen & Kero).

Pitkäaikaisen sairauden ilmaantuminen tuo muutoksia ihmiselle itselleen ja hänen lähipiirillensä. Endometrioosin kohdalla lantionalueen kipu, lääkärikäynnit, toimenpiteet ja muut hoidot voivat aiheuttaa haasteita kehoitsetunnolle ja heikentää monin tavoin elämälaatua. Seksuaalisuus säilyy sairaudesta huolimatta, mutta usein sen merkitys ja ilmenemismuodot voivat muuttua. Seksuaalisuuden puheeksi ottaminen heti sairauden diagnoosivaiheessa ja myöhemmin hoidon aikana on tärkeää, jotta sairastuneelle viestitetään, että seksuaalisuudesta on lupa puhua ja saada tietoa. Kivun keskellä oman kehon lempeä arvostaminen on tärkeää.

Endometrioosiin liittyy usein erilaisia kipuja, jotka voivat muuttaa kehosuhdetta ja kytköstä seksuaalisuuteen. Tunteina voi esiintyä toivottomuutta, surua, vihaa, syyllisyyttä ja häpeää. Seksuaalinen kipu eroaa muista kivuista siinä, että se jaetaan usein toisen henkilön, intiimin kumppanin tai kumppanien, kanssa. Kivun ja pitkäaikaisen sairauden yhteydessä on tavallista, että lapsuudessa tapetoitu kiintymyssuhteemme tulee uudestaan pintaan. Aikaisemmat kiintymyssuhteet vaikuttavatkin seksuaalisuuteen sekä mielen joustavuuteen vaikeissa tilanteissa. Jos taustalla on emotionaalista kaltoinkohtelua tai vaille jäämistä, ihminen on voinut joutua pitämään huolta omista asioistaan jo hyvin nuorena. Tällöin hänellä voi olla aikuisenakin uhkatutka jatkuvasti päällä. Luottamus siihen, että asiat järjestyisivät ja elämä jatkuu riittävän hyvänlaatuisena voi järkkyä. Autonominen hermosto voi olla näissä tilanteissa ylivirittynyt ja ihminen koko ajan joko Taistele – tai –pakene â€“tilanteessa tai vaihtoehtoisesti alivirittynyt eli lamaantunut ja toimintakyvytön. Silloin keho ja mieli eivät ole samassa osoitteessa ja seksuaalisuuden toteutuminen on vaikeaa.

Jos selviytyminen seksuaalisista haasteista on omin neuvoin hankalaa, lääkärille tai hoitohenkilökunnalle puhuminen vaikeaa tai seksuaalisuuteen liittyvät asiat vaativat erityisasiantuntijuutta, on hyvä kääntyä yksin tai kumppanin kanssa seksuaalineuvojan tai -terapeutin puoleen. Seksuaalineuvonta on tavoitteellista, ammatillista ja vuorovaikutuksellista seksuaalisuuteen ja seksuaaliterveyteen liittyvien asioiden ja ongelmien käsittelyä. Seksuaalineuvonta sisältää yleensä 2–5 tapaamiskertaa ja sitä toteuttaa seksuaalineuvojakoulutuksen saanut ammattihenkilö.

Seksuaaliterapiaa tarvitaan, jos seksuaalineuvonnan antama apu ei riitä, ongelmat ovat syvemmällä tai niihin liittyy aiemmin koettuja traumaattisia elämäntapahtumia. Seksuaaliterapeutti on seksuaalineuvojakoulutuksen lisäksi käynyt seksuaaliterapiakoulutuksen. Seksuaaliterapiassa käytetään lyhytterapeuttisia menetelmiä ja tapaamiskertoja voi olla 5-20. 

On tärkeää muistaa, että jokaisella on oma tarinansa ja kipu ja esimerkiksi endometrioosi vain osa sitä. 

Tunnistitko oireista omaa kipuasi tai toiveitasi? Varaa aika seksuaalineuvontaan tai -terapiaan.

1.     Brusila P, Kero K, Piha J, Räsänen M 2020: Seksuaalilääketiede. Kustannus Oy Duodecim.
2.      Kero K, Heinonen P.  Iho kertoo tarinaansa – ota seksuaalisuus puheeksi. Pääkirjoitus. Haava-lehti. (invited manuscript)
3.     Heinonen P, Kero K. Ikävä iholla – sairauden vaikutus seksuaalisuuteen. Haava-lehti. (invited manuscript)

4.     Heinonen P, Kero K.  Vertaistuki ja asiantuntija-apu vulvodyniapotilaiden hoidossa. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 2020;136(2):147-54.
5.     World Health Organization, Department of Reproductive Health and Research 2006: Defining sexual health Report of a technical consultation on sexual health, 28–31 January 2002, Geneva.