02 - 2334418

Aura Klinikka artikkeli

Inkontinenssi​ – kysyttyä virtsankarkailusta

Mitä inkontinenssi tarkoittaa?

Inkontinenssilla tarkoitetaan tahatonta virtsankarkaamista. Ikävät oireet voivat alkaa nopeasti hallita elämää – kastuneet housut aiheuttavat kylmyyttä ja hajuhaittaa. Vaiva voi johtaa sosiaaliseen eristäytymiseen, harrastusten jättämiseen ja työnteon hankaloitumiseen.

Kuinka yleistä inkontinenssi on?

Tutkimusten mukaan virtsankarkailun sosiaalisesta ja hygieenisestä vaivasta kärsii noin neljännes työikäisistä naisista. On myös selvitetty, että jo viidellä prosentilla nuorista teini-ikäisistä naisista esiintyy inkontinenssia.  Eläkeiässä lähes puolet naisista kärsii virtsankarkailusta. Iän myötä myös miesten virtsankarkailun esiintyvyys lisääntyy.

Huomattavaa on, että jopa puolet virtsankarkailua potevista naisista pitää ongelmansa salassa.

Mitkä ovat Inkontinenssin alatyypit?

Virtsankarkailun eli inkontinenssin tyyppejä ovat ponnistusinkontinenssi, pakkoinkontinenssi sekä näiden kahden yhdistelmä eli sekatyyppinen inkontinenssi. Koska eri virtsankarkailutyyppien hoidot eroavat toisistaan, on tärkeää erottaa, mistä inkontinennssityypistä on kyse.

Tyypillisimmillään naisilla virtsa karkaa erilaisten ponnistusten yhteydessä esim. raskasta taakkaa nostaessa yskiessä tai aivastaessa. Tällöin karkailua kutsutaan ponnistusinkontinenssiksi

Nuorilla ja ikääntyvillä esiintyy myös tilanteita, joissa virtsaamistarve, rakon yliärsytys ja pakonomainen tunne päästä WC:hen äityvät niin hankalaksi, että virtsa karkaa jo ennen WC:hen pääsyä. Kyseessä on tällöin pakkoinkontinenssi.

Mitkä tekijät altistavat virtsankarkailulle?

Naisilla heikentynyt lantionpohjan kunto esim. synnytysten, leikkausten, ylipainon, raskaan työn ja kroonisen yskän johdosta voi vaikuttaa virtsankarkailun ilmaantumiseen ponnistuksissa.

Toistuvat virtsatieinfektiot ja estrogeenierityksen väheneminen taas voivat lisätä pakkoinkontinenssin ilmaantuvuutta.

Ikääntymiseen liittyvä tukikudosten heikkeneminen ja verenkierron muutokset mm. aivotoimintojen säätelyssä, aikaansaavat virtsankarkailua eri muodoissaan, myös miehille. Eläkeiässä naisten yliedustus karkailusta kärsivien määrässä näin tasoittuu.

Millaista on virtsankarkailun itsehoito?

Itsehoitona voi kokeilla ensin lantionpohjan lihasten jumppaa. Suositeltavia urheilulajeja ovat jooga, pilates, vatsatanssi tai muu liikunta, jossa lantionpohjan lihaksia voidaan harjoittaa tehokkaasti. Tupakoimattomuus, yleinen hyvä fyysinen kunto, normaali paino ja ummetuksen hoito estävät virtsankarkailua.

 Milloin kannattaa varata aika lääkärin vastaanotolle?

Jos inkontinenssi alkaa haitata jokapäiväistä elämää, johtaa sosiaaliseen eristäytymiseen tai koetaan hygieenisenä haittana, kannattaa hakeutua lääkärin vastaanotolle. 

Mitä lääkärin vastaanotolla tapahtuu?

Lääkärin vastaanotolla selvitetään mm. terveyteen, lääkitykseen ja tehtyihin leikkauksiin liittyviä taustatietoja. Perustutkimuksin poissuljetaan virtsatietulehdus ja varmennetaan, että lantion alueella ei ole poikkeavaa rakenteellista tai toiminnallista muutosta

 Lääkärin vastaanotolla  voidaan tehdä tavallisen gynekologisen tutkimuksen lisäksi lantionpojan lihasten supistusvoiman  arvio ja tarkastetaan, esiintyykö laskeumaa, joka voisi esimerkiksi haitata virtsarakon tai suolen tyhjenemistä. Gynekologisessa tutkimuksessa kiinnitetään erityinen huomio limakalvojen kuntoon . Tutkimus antaa käsityksen myös mahdollisesta paikallisesta tulehduksesta tai kohdun ja munasarjojen kasvaimista.

Virtsankarkailun selvittämisessä voidaan pyytää potilasta yskäisemään tutkimuspöydällä, jolloin vatsaontelon paineen noustessa (ponnistaessa) voidaan todeta virtsan karkaaminen. Erotusdiagnostisen menetelmän tarjoavat standardoidut kyselylomakkeet  , joiden perusteella voidaan arvioida inkontinenssin haitta-aste ja tyyppi. Lomakkeet ovat helppoja ja nopeita täyttää. Vastausten perusteella saadaan käsitys mm. milloin, kuinka usein ja miten paljon virtsaa karkaa kerrallaan.

 Miehillä eturauhasen koon selvittely on tärkeää.

Mitä tapahtuu ensikäynnin jälkeen?

Jos esiselvityksissä ei löydy hälyttävää niin esim. vaihdevuosi-ikäisillä naisilla paikallisen estrogeenihoidon aloittamisesta voi löytyä yksinkertainen apu. Jos yleiset ohjeet, neuvot ja hoitokokeilu eivät auta, arvioidaan tarve lähettää potilas erikoissairaanhoidon tutkimuksiin. Gynekologien ja lantiopohjan ongelmiin erikoistuneiden fysioterapeuttien kanssa voidaan esim. ponnistusinkontinenssiin saada apua ennen kuin jatkohoitoa ohjataan keskussairaalaan.

Rohkaiseva tieto virtsankarkailusta kärsiville potilaille on se, että kaikkiin ongelmiin on löydettävissä apua. Asiallisen tiedon ja elämäntapaohjeiden, säännöllisen lääkehoidon, mahdollisesti tarvittavien apuvälineiden ja ponnistusinkontinenssin kohdalla leikkaushoidon avulla inkontinenssivaiva voidaan saada usein jopa täysin hoidettua tai ainakin yleensä huomattavasti helpottumaan.