02 - 2334418

Raskausajan tutkimukset

Raskauden ensimmäisiä oireita ovat kuukautisten poisjääminen/myöhästyminen, rintojen arkuus, väsymys ja pahoinvoinnin tunne. Raskauden voi jo hyvin varhaisessa vaiheessa todeta virtsasta tehdyllä raskaustestillä. Testitulos on erittäin harvoin väärin positiivinen, mutta voi olla vielä negatiivinen raskauden varhaisesta vaiheesta johtuen. Raskauden kesto ilmoitetaan raskausviikkoina ja niiden laskeminen aloitetaan viimeisten kuukautisten alkamispäivästä. Kuukautisten jäädessä pois on yleensä menossa viides raskausviikko. Raskaustestin positiivisuus ei vielä kerro sitä, onko raskaus normaali. Raskaus voi sijaita myös kohdun ulkopuolella, esim. munanjohtimessa, tai kyseessä voi olla poikkeava raskaus, jossa sikiön kehitys ei jatku (esim. ”tuulimunaraskaus”).

Varhaisraskauden ultraäänitutkimus

Varhaisraskauden ultraäänitutkimuksella voidaan varmistaa raskauden sijainti, sikiön syke, sikiöiden lukumäärä ja raskauden kesto. Ultraäänitutkimus on paras tehdä 7-10 raskausviikoilla ja se tehdään emättimen kautta. Tutkimuksessa varmistetaan, että raskaus on varmasti kohdun sisällä ja nähdään sikiön sydämen syke elonmerkkinä. Sikiön pääperämitalla varmistetaan raskauden kesto. Jos aikaisemmissa alkuraskauksissa on ollut ongelmia (keskenmeno tai kohdunulkoinen raskaus), voi ultraäänitutkimuksen tehdä jo 6-7 raskausviikoilla. Alkuraskauden ultraäänitutkimuksia tekevät kaikki Aura Klinikan gynekologit.

Kaikilla raskaana olevilla on lakisääteinen oikeus kunnallisella puolella tehtäviin vapaaehtoisiin sikiön seulontatutkimuksiin, jotka ovat alkuraskauden yhdistelmäseula ja keskiraskauden rakenneultraäänitutkimus.

Sikiön seulontatutkimukset

Alkuraskauden yhdistelmäseulan avulla voidaan tutkia niskaturvotus ja sikiön rakenteet pääpiirteittäin sekä havaita lisääntynyt riski osalle kromosomipoikkeavuuksista. Tavallisin kromosomipoikkeavuus on Downin oireyhtymä eli trisomia 21. Yhdistelmäseulaan kuuluva verinäyte otetaan raskausviikoilla 9+0 – 12+6 ja ultraäänitutkimus, jossa selvitetään niskaturvotuksen ja rakenteiden lisäksi myös sikiöiden määrä sekä varmistetaan raskauden kesto, tehdään viikoilla 11+0 – 13+6. Mikäli et halua osallistua sikiöseulontaan, olet oikeutettu yleiseen varhaisraskauden ultraäänitutkimukseen raskausviikolla 10 – 13. Tutkimuksessa selvitään niin ikään sikiöiden lukumäärä sekä raskauden kesto sekä voidaan nähdä suuret ja vaikeat rakennepoikkeavuudet. Ultraäänitutkimus tehdään vatsanpeitteiden päältä tai emättimen kautta.

Keskiraskauden rakenneultraäänitutkimus tehdään mieluiten raskausviikoilla 20-22 vatsanpeitteiden päältä. Tuolloin tutkitaan sikiön elimet järjestelmällisesti ja voidaan todeta sikiön mahdolliset rakennepoikkeavuudet. Tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttavat sikiön asento, lapsiveden määrä, tekijän kokemus, ultraäänilaitteen laatu ja tukittavan vatsanpeitteiden paksuus (lihavuus ja kudosten tiiviys voivat vaikeuttaa tutkimusta huomattavasti). Mikäli et halua osallistua sikiöseulontoihin kuuluvaan rakenneultraäänitutkimukseen, voidaan halutessasi tehdä yleinen ultraäänitutkimus raskausviikon 24 jälkeen, jolloin mahdollisten rakennepoikkeavuuksien löytäminen voi helpottaa syntyvän lapsen hoidon suunnittelussa vaikkei raskautta enää näillä viikoilla voida sikiön poikkeavuuksien perusteella keskeyttää.

4D-ultraäänitutkimus

Raskausajan ulträänitutkimusten viimeisin kehitysaskel on kolmiulotteisuus. Laitteiden hyvä erotuskyky ja monipuolistunut tekniikka on parantanut mahdollisuuksia sikiön rakenteiden ja voinnin seurantaan raskauden kaikissa vaiheissa.

Kaksiulotteisessa ultraäänitutkimuksessa (2D) saadaan ohut leike kohteesta ja kokonaiskuva muodostuu katsojan päässä näistä erillisistä, toisiaan seuraavista lukuisista leikkeistä. Tietotekniikan kehittyminen on mahdollistanut riittävän nopeasti muodostuvan kokonaiskuvan jopa useasta sadasta pyyhkäistystä leikkeestä; tuloksena kolmiulotteinen pysäytyskuva (3D) tai kolmiulotteinen liikkuva kuva (4D).

Kolmiulotteisella kuvalla tietoa pintarakenteista ja liikkeistä

3D/4D-ultraäänitutkimus mahdollistaa raskausajan ongelmien aiempaa tarkemman selvityksen: Sikiötutkimuksissa hyödyistä havainnollisin on pintarakenteitten helpompi hahmottuminen, esimerkiksi koko sikiö alkuraskaudessa tai eri kehonosat kuten kasvot, vatsanpeitteet, selkä ja raajat keski- tai loppuraskaudessa. Paremman kokonaiskuvan lisäksi 4D-tutkimus näyttää havainnollisesti sikiön liikkeet ja muun aktiviteetin, esimerkiksi nielemisen ja raajojen normaalit asennot ja liikkeiden luontevuuden. Nämä seikat ovat 3D/4D-tutkimuksella nähtävissä parhaiten raskauden 24-28 viikolla.

Tekniikoilla lisätietoa luustosta ja verenkierrosta

3D/4D-ultraäänitutkimuksella saadaan myös sikiön luiset rakenteet korostetusti esille. Kun tämä yhdistetään kolmiulotteiseen tarkasteluun eri suunnista, on luustopoikkeavuuksien toteaminen esimerkiksi selkärangan tai kallon alueelta aiempaa varmempaa. Samoin jo pitkään käytetty verisuonten kuvantaminen värien avulla (väri-doppler) tuo 3D-tutkimuksen yhteydessä sydämen rakenteet ja verisuonituksen kulun ja mahdolliset poikkeavuudet entistä havainnollisemmin esille.

Tutkimus on turvallinen, kivuton ja helposti toistettavissa.

Tutkimuksesta saa mukaan kuvia ja videokuvaa voidaan sopimuksen mukaan tallentaa asiakkaan omalle muistitikulle, tai asiakas voi kuvata videota omalla puhelimellaan. Tästä voit katsoa 4D-videon.

Huom! Varaa aika 4D-ultraäänitutkimukseen aina puhelimitse p. 02-2334418

Loppuraskauden seuranta

Loppuraskauden seuranta tapahtuu normaalisti neuvolassa ja tarvittaessa äitiyspoliklinikalla. Asiakkaan niin halutessa, hän voi käydä myös loppuraskauden lääkärin tutkimuksissa klinikallamme. Ultraäänitutkimuksella voidaan seurata sikiön kasvua, hyvinvointia ja tarjontaa. Vaikka ultraäänitutkimus on tutkimustiedon perusteella sikiölle vaaratonta, sen tekemiseen tulisi olla lääketieteellinen peruste. Lääkärin tutkimuksiin kuuluvat myös kohdunsuun tutkiminen tarvittaessa ja lantion arviointi.

Loppuraskauden ultraäänitutkimuksia tekevät Aura Klinikan obstetriikkaan perehtyneet lääkärit. Loppuraskaudessa (H20 jälkeen) tehtäviin tutkimuksiin tulee varata aika puhelimitse. 

Mikäli tarvitset todistuksen matkustusta varten, voit varata ajan keneltä tahansa gynekologiltamme. Muistathan tuolloin ottaa itse mukaan kyseisen lentoyhtiön tätä varten tekemän lomakkeen tarvittavien tietojen tallennusta varten.

Muut tutkimukset

NIPT-tutkimukseen (verinäyte) voit hakeutua Aura Klinikalle, vaikka olisitkin jo käynyt alkuraskauden seulonnassa ja saanut siitä normaalin vastauksen, mutta haluaisit vielä varmentaa tulosta. Non-invasiivinen prenataalitutkimus (NIPT) perustuu äidin verenkierrossa esiintyvän soluista vapaan sikiön DNAn tutkimiseen, eikä näin ollen aiheuta varaa raskaudelle, koska sikiöön ei tarvitse kajota lainkaan. NIPT-tutkimus on mahdollista tehdä raskausviikosta 10 alkaen ja tämän vuoksi olisikin tärkeää, että raskauden kesto olisi varmistettu ennen näytteenottoa ultraäänitutkimuksella.

Perustutkimuksella voidaan hyvin luotettavasti seuloa äidin verikokeella trisomiat 21, 13 ja 18 sekä sukukromosomi-poikkeavuudet. Laajempi tutkimus seuloo edellä mainittujen lisäksi kaikkien kromosomien yli- ja alimääriä sekä sen kokoisia kopiolukumuutoksia, joilla tiedetään olevan kliinistä merkitystä. Sikiön sukupuolen saa selville halutessaan kummassakin tutkimusvaihtoehdossa.

Kaksosraskauksien kohdalla NIPT-tutkimus rajoittuu 13-, 18- ja 21-trisomioiden sekä Y-kromosomin tutkimiseen. Kaksosten sukupuolta ei saada luotettavasti selville muuta kuin silloin kun molemmat ovat tyttöjä (Y-kromosomia ei todeta). Poikkeavien tapausten kohdalla tulos ei kerro kumpi kaksosista on poikkeava vaan tulos tulee varmistaa istukka- tai lapsivesitutkimuksella.

Koska NIPT-tutkimus kertoo laskennallisen todennäköisyyden kromosomipoikkeavuudelle, se ei ole diagnostinen tutkimus, ja tämän vuoksi poikkeava tulos vaatii aina lopullisen varmistuksen lapsivesi- tai istukkanäytteestä tehtävällä kromosomitutkimuksella. Tuloksen ollessa normaali, saat vastauksen suoraan sähköpostiisi. Muussa tapauksessa lääkäri tulkitsee tuloksen sinulle.

Tutkimuksen saa julkiselta sektorilta maksutta yhdistelmäseulonnan sijaan, jos olet yli 40-vuotias tai aiemmassa raskaudessasi on todettu kromosomipoikkeavuus.