02 - 2334418

Lahjasoluhoidot

Lahjamunasolut

Lahjamunasoluhoitoja tehdään silloin, kun naisen oma sukusolutuotanto ei toimi, omien sukusolujen laatu on huono tai omista sukusoluista syntyvällä lapsella olisi suuri riski saada vaikea perinnöllinen sairaus. Suomessa lahjamunasoluhoitoja tehdään vuosittain satoja.

Luovutetuilla munasoluilla tehtävät hoidot ovat aina koeputki-­ tai mikrohedelmöityshoitoja. Munasolujen luovuttajan munasarjoja stimuloidaan hormoneilla, kypsät munasolut kerätään ja ne hedelmöitetään laboratoriossa joko vastaanottajan puolison tai luovuttajan siittiöillä. Yhdeltä luovuttajalta saadaan tavallisesti 4-12 munasolua, jotka kaikki kohdennetaan yhdelle vastaanottajalle.

Hedelmöittymisen jälkeen alkioita viljellään 2-5 vrk, minkä jälkeen yksi tai enintään kaksi alkiota siirretään hoitoa saavan naisen kohtuun. Ennen alkionsiirtoa vastaanottajan kohtu valmistellaan hormonilääkityksellä. Loput hyvät alkiot tai vaihtoehtoisesti kaikki alkiot voidaan pakastaa ja käyttää pakastealkionsiirroissa myöhemmin. Raskausennuste lahjamunasoluhoidoissa on erittäin hyvä. 

Hedelmöityshoitolain mukaisesti munasolujen luovuttajasta kerättäviä tietoja ovat etninen tausta, pituus sekä silmien ja hiusten väri. Aura Klinikalla hoidot suunnitellaan aina yksilöllisesti ja pyritään löytämään vastaanottajan ominaisuuksiin sopiva lahjoittaja. Klinikalla ei ole käytössä munasolupankkia, vaan yhdestä luovutuskerrasta tulleet munasolut lahjoitetaan kaikki saman perheen käyttöön.

Kaikki munasolunluovuttajat rekisteröidään, ja luovutetuista sukusoluista syntyneellä lapsella on 18­ vuotta täytettyään oikeus saada tietää luovuttajan henkilöllisyys. Munasolujen luovuttajalla tai syntyneellä lapsella ei ole velvollisuuksia eikä oikeuksia toisiaan kohtaan. Munasolun luovuttajana voi toimia myös vastaanottajan lähisukulainen tai ystävä.

Lahjasiittiöt

Luovutetut siittiöt ovat joskus ainoa ja viimeinen mahdollisuus saada oma lapsi.

Mikäli miehen siemennesteestä eikä myöskään kivesnäytteistä löydy siittiöitä, voidaan hedelmöityshoito tehdä luovutetuilla siittiöillä.

Myös itselliset naiset ja naisparit voivat hakeutua hedelmöityshoitoon lapsen saamiseksi. Tällöin käytetään luovutettuja siittiöitä inseminaatio- tai koeputkihedelmöityshoidossa. Hoitoprotokollat on sivuillamme esitelty erikseen.

Siittiöiden luovuttajien tulee olla terveitä, alle 46-vuotiaita miehiä. Luovuttaja hyväksytään terveystarkastuksen perusteella. Pakastetut siittiöt säilytetään pienissä erissä nestetypessä. Ennen kuin siittiöitä voidaan hoidoissa käyttää, luovuttajasta tutkitaan infektionäytteet (HIV, hepatiitti B ja C, klamydia, tippuri ja kuppa) sekä ennen luovutusta että 6 kuukautta sen jälkeen. Aura Klinikka tilaa tällä hetkellä hoitoihin käytettävät luovutetut siittiöt Tanskasta ja niiden saatavuus on helppoa.

Luovutushoidon seurauksena syntyneellä lapsella on täytettyään 18 vuotta oikeus tietää luovuttajan henkilöllisyys. Tämän takia kaikki luovuttajat rekisteröidään Valviran ylläpitämään luovuttajarekisteriin. Luovuttajien hyväksymiskriteerit ja rekisteröintivelvoitteet koskevat myös ulkomaisista spermapankeista hankittujen siittiöiden luovuttajia.

Luovutettuja siittiöitä käytettäessä on tärkeää keskustella hoidon tuloksena syntyneen lapsen tarpeesta tietää biologinen alkuperä, ja sen mahdollisista vaikutuksista perheen keskinäisiin ja perheen ulkopuolisiin suhteisiin. Naiselle ja hänen partnerilleen tarjotaan mahdollisuus keskustella näistä asioista psykologimme kanssa.

Hedelmöityshoitoihin Aura Klinikalle voi hakeutua heti, kun toive omasta lapsesta on herännyt

Psykologipalvelut

Lapsettomuus on tutkimusten mukaan raskas elämänvaihe, joka saattaa vaikuttaa sekä parisuhteeseen että työssä jaksamiseen. Lapsettomuushoidot voivat omalta osaltaan tuoda mukanaan stressiä ja haasteita arkeen. Aura Klinikalla pidämme asiakkaiden hyvinvoinnin ja jaksamisen tukemista tärkeänä osana hoitoprosessia.

Olet tervetullut psykologin vastaanotolle yksin tai yhdessä kumppanisi kanssa keskustelemaan erilaisista lapsettomuuteen liittyvistä kysymyksistä. Nämä voivat olla esimerkiksi lapsettomuuden herättämiin tunteisiin, omaan jaksamiseen tai hoitoihin liittyviä asioita. Psykologin vastaanotolla on myös mahdollista saada keinoja rentoutumiseen ja stressinhallintaan. Psykologi tarjoaa neuvontaa luovutettujen sukusolujen käyttöön hedelmöityshoidoissa.

Maksutavat ja hinnasto

Katso hoitojen hinnasto täältä. Klinikka hyväksyy maksutavaksi yleisimmät pankki- ja luottokortit sekä käteisen. Halutessasi joustavampaa maksuaikaa, meillä on käytössä Resurs Bankin -luottotili. Voit hakea tiliä jo etukäteen lähettämällä tekstiviestin TERVEYSTILI numeroon 18 311. Saat viestillä jatko-ohjeet luottotilin hakemiseksi.