02 - 2334418

Ala-Nissilä Seija Gynekologi Aura Klinikka Turku

Ala-Nissilä Seija, MD, Docent

Specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

Annika Auranen Gynekologi Aura Klinikka Turku

Auranen Annika, MD, Docent

Specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

Marianne Hallamaa Gynekologi Aura Klinikka Turku

Hallamaa Marianne, MD

Specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar Specialkompetens i fortplantningsmedicin

Barnlöshetsundersökningar och -behandlingar
Gynekologiska ultraljudsundersökningar och ultraljudsundersökningar under början av graviditeten
Prevention, hormonbehandlingar

Pia Heinonen Gynekologi Aura Klinikka Turku

Heinonen Pia, MD

Specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar samt gynekologisk endoskopi/urogynekologi

Holmberg Kaisa Gynekologi Aura Klinikka Turku

Holmberg Kaisa, MD

Specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar samt perinatologi

Johansson Katriina Gynekologi Aura Klinikka Turku

Johansson Katriina, ML

Specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar samt gynekologisk endokrinologi

Barnlöshetsundersökningar och -behandlingar
Gynekologiska ultraljudsundersökningar och ultraljudsundersökningar i början av graviditeten

Prevention, hormonbehandlingar

Joronen Kirsi Gynekologi Aura Klinikka Turku

Joronen Kirsi, MD

Specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar samt gynekologisk endoskopi/urogynekologi

Kero Katja Gynekologi Aura Klinikka Turku

Kero Katja, MD

Specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar samt sexualterapi

Klami Rauni Gynekologi Aura Klinikka Turku

Klami Rauni, ML

Specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar Specialkompetens i fortplantningsmedicin

Barnlöshetsundersökningar och -behandlingar
Gynekologiska ultraljudsundersökningar och ultraljudsundersökningar under graviditeten
Prevention, hormonbehandlingar

Aura Klinikka Ina Lehtonen gynekologi

Lehtonen Ina, ML

Läkare som specialiserar sig i gynekologi och obstetrik

Leino Riitta Gynekologi Aura Klinikka Turku

Leino Riitta, ML

Specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

Lähteenmäki Annamari Gynekologi Aura Klinikka Turku

Lähteenmäki Annamari, MD

Specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

Fertilitetsundersökningar och -behandlingar
Gynekologiska ultraljudsundersökningar och ultraljudsundersökningar i början av graviditeten
Hormonbehandlingar, prevention

Mettälä Tuukka Gynekologi Aura Klinikka Turku

Mettälä Tuukka, ML

Specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

Prevention och hormonbehandlingar
Gynekologiska ultraljudsundersökningar och ultraljudsundersökningar under början av graviditeten
Diagnostik och behandling av gynekologisk cancer

Mäkinen Juha Gynekologi Aura Klinikka Turku

Mäkinen Juha, MKD, Prof.

Specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar samt gynekologisk endoskopi/urogynekologi

Gynekologiska ultraljudsundersökningar
Urininkontinens och prolaps/framfallproblematik
Prevention, hormonbehandlingar

Mäkäräinen Leo Gynekologi Aura Klinikka Turku

Mäkäräinen Leo, ML

Narva Sara Gynekologi Aura Klinikka Turku

Narva Sara, ML

Specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar samt gynekologisk endoskopi/urogynekologi

Hilla Peltonen Gynekologi Aura Klinikka Turku

Peltonen Hilla, ML

Specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

Gynekologiska ultraljudsundersökningar och ultraljudsundersökningar under graviditeten (också 4D)
Prevention, hormonbehandlinga
Unga patienter och rädsla patienter

Perheentupa Antti Gynekologi Andrologi Aura Klinikka Turku

Perheentupa Antti, MD, Docent

Specialistläkare i kvinnosjukdomar, androlog, fortplantningsmedicin

Fertilitetsundersökningar och – behandlingar (män och kvinnor)
Gynekologiska ultraljudsundersökningar, hormonbehandlingar, prevention

Henrika Pulliainen Aura Klinikka gynekologi

Pulliainen Henrika, ML

Specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

Katja Rautanen Aura Klinikka gynekologi

Rautanen Katja, ML

Specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

Kirsi Rinne Gynekologi Aura Klinikka Turku

Rinne Kirsi, MD

Specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

Minna Siltanen Gynekologi Aura Klinikka Turku

Siltanen Minna, ML

Specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar

Suvitie Pia Gynekologi Aura Klinikka Turku

Suvitie Pia, MD

Specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar samt gynekologisk endoskopi/urogynekologi

Marianne Hallamaa Gynekologi Aura Klinikka Turku

Hallamaa Marianne, ML

Specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar
Specialkompetens i fortplantningsmedicin

Barnlöshetsundersökningar och -behandlingar
Gynekologiska ultraljudsundersökningar och ultraljudsundersökningar under början av graviditeten
Prevention, hormonbehandlingar

Johansson Katriina Gynekologi Aura Klinikka Turku

Johansson Katriina, ML

Specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar samt gynekologisk endokrinologi
Specialkompetens i fortplantningsmedicin

Ansvarig IVF-läkare

Barnlöshetsundersökningar och -behandlingar
Gynekologiska ultraljudsundersökningar och ultraljudsundersökningar i början av graviditeten

Prevention, hormonbehandlingar

Klami Rauni Gynekologi Aura Klinikka Turku

Klami Rauni, ML

Specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar
Specialkompetens i fortplantningsmedicin

Barnlöshetsundersökningar och -behandlingar
Gynekologiska ultraljudsundersökningar och ultraljudsundersökningar under graviditeten
Prevention, hormonbehandlingar

Korkeela Esa Aura Klinikka Turku

Korkeela Esa, ML

Konsulterande barnlöshetsläkare Specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar samt gynekologisk endokrinologi

Barnlöshetsundersökningar och -behandlingar

Perheentupa Antti Gynekologi Andrologi Aura Klinikka Turku

Perheentupa Antti, MD, Docent

Specialistläkare i kvinnosjukdomar, androlog, fortplantningsmedicin

Fertilitetsundersökningar och – behandlingar (män och kvinnor)
Gynekologiska ultraljudsundersökningar, hormonbehandlingar, prevention

Lindström Jan

Bioanalytiker

Seppälä Anja Psykologi Aura Klinikka Turku

Seppälä Anja, Psykolog

Psykolog, psykoterapeut

Specialiserad på barnlöshet, fertilitetsbehandlingarnas psykiska effekter och rådgivning gällande donerade könsceller. 
Språk: finska, svenska, engelska

Minna Sandell Radiologi Aura Klinikka Turku

Sandell Minna, Radiolog

Mikael Anttinen Urologi Aura Klinikka Turku

Anttinen Mikael, MD

Specialist i urologi

Kähkönen Esa Urologi Aura Klinikka Turku

Nikulainen Ilkka, ML

Specialist i urologi

Kähkönen Esa Urologi Aura Klinikka Turku

Kähkönen Esa, ML

Specialist i urologi (ingen mottagning nu)

Kiiskilä Mirja Fysioterapeutti Seksuaaliterapeutti Aura Klinikka Turku

Kiiskilä Mirja

Fysioterapeut

Valpuri Seikkula Aura Klinikka

Seikkula Valpuri

Fysioterapeut

Susanna Alhonkoski seksuaaliterapeutti Aura Klinikka

Alhonkoski Susanna

sexuell terapeut, barnmorska

Kiiskilä Mirja Fysioterapeutti Seksuaaliterapeutti Aura Klinikka Turku

Kiiskilä Mirja

sexull terapeut, fysioterapeut

Perheentupa Antti Gynekologi Andrologi Aura Klinikka Turku

Perheentupa Antti, MD, Docent

Specialistläkare i kvinnosjukdomar, androlog, fortplantningsmedicin

Fertilitetsundersökningar och – behandlingar (män och kvinnor)
Gynekologiska ultraljudsundersökningar, hormonbehandlingar, prevention

Kero Katja Gynekologi Aura Klinikka Turku

Kero Katja, MD

Specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar samt sexualterapi

Salla Jokinen Aura Klinikka Turku

Jokinen Salla

Barnmorska/IVF-skötare

Outi Kyynäräinen Aura Klinikka Turku

Kyynäräinen Outi

Ansvarig skötare
Barnmorska/IVF-skötare

Emilia Lintula Aura Klinikka Turku

Lintula Emilia

Barnmorska/IVF-skötare