02 - 2334418

Priser

Det slutliga priset fastställs faställs enligt de gjorda utredningar och ingrepp. I prisen nedan ingår inte medicinerna som behövs i vården.

Klinikavgift 21,50 € (på lördag 23,50 €) + Kanta-avgift 2 €.

Avboka tiden senast 24 h före avtalad tid. För senare avbokningar eller uteblivna besök förbehåller vi oss rätten att debitera fullt pris enligt den bokade tiden.

När du besöker oss kan du betala med de vanligaste bank- eller kreditkorten. Vi tar även emot kontanter.
Vill du ha en mer flexibel betalningstid har vi även ett Resurs Banks kreditkonto.

För mer information om priser och betalningsmetoder, ring 0447667990 eller maila info@auraklinikka.fi.

Första besök

TjänstPris
Specialistläkarens mottagning, högst 60 min119 €
Ultraljudundersökning (livmodern och äggstockarna)115 €

Undersökningar

TjänstPris
Spermaanalys81 €
Spermaanalys, grundutredning (spermier mängd och rörlighet)60 €
Undersökning av sperman efter sterilisation65 €
Ultraljudundersökning av äggledarna (HSSG)308,50 €
Infektionsblodprov (HIV, B- och C-hepatit)139 €
Samling av spermier från testikeln (TESE)731 €

Hormonblodprov

TjänstPris
Sköldkörtelundersökning (S-TSH och S-T4V)45 €
Prolaktin (S-PRL)45 €
Progesteron (S-PROG)48 €
Anti-Mullerian hormon (S-AMH)70 €
Fertilitetsundersökningar för kvinna, FERTI-lab paket (AMH, FSH, TSH och T4V, PRL)145 €
Fertilitetsundersökningar för man, FERTI-lab paket (TSH och T4V, PRL, LH, FSH, TESTO-V)131 €

Fertilitetsbehandlingar

TjänstPris
Insemination med egna sädesceller (AIH) (inkl. tvätt av sperman och inseminationsdagens ultraljud)456 €
Insemination med donerade sädesceller (AID) (inkl. behandling av sperman och inseminationsdagens ultraljud; inkl. inte donerade sädesceller)390 €
Provrörsbefruktning (IVF) (inkl. 2 ultraljudsundersökningar, äggcellernas insamling, tvätt av sperman, odling av embryon 2-3 dygn och återföring.)från 2911 €
Provrörsbefruktning med mikroinjektion (ICSI) (inkl. 2 ultraljudsundersökningar, äggcellernas insamling, tvätt av sperman, mikroinjektion av de mogna äggcellerna, odling av embryon 2-3 dygn, återföring.)från 3731 €
Långtidsodling av embryon200-600 €
Nedfrysning av embryon (inkl. ett år förvaring)1-2 embryon 300 €, 3-5 embryon 400 €; 6-8 embryon 500 €; över 9 embryon 600 €
Återföring av upptinade embryon (FET/PAS) (inkl. en ultraljudundersökning)1162,50 €
Nedfrysning och förvaring av spermier, ett år350 €
Avgift för förvaring av spermier per år250 €
Donerade spermier670 € / rör/ behandling
Behandling med donerade äggceller (inkl. donatorns vård och mediciner, äggcellernas insamling, tvätt av sperman och IVF, odling av embryon 2-3 dygn och återföring av embryo)från 7020 €
(ICSI från 7890 €)

Uppföljning av graviditet

TjänstPris
Ultraljudundersökning i den tidiga graviditeten (inkl. specialistläkarens mottagning)188 €
Ultraljudundersökning efter 12 veckor (inkl. specialistläkarens mottagning)276 €
3D/4D-ultraljud (inkl. specialistläkarens mottagning)277 €
NIPT test (fostrets kromosomundersökning från mammans blodprov)549 € (grundutredning); 820 € (omfattande utredning)

Gynekologens mottagning

TjänstPris
Specialistläkarens mottagning högst 20 min / 30 min / 45 min / 60 minfrån 109,5 € / 127 € / 162€ / 176 €
Ultraljudundersökning (livmodern och äggstockarna)115 – 207 €
Papa prov50 €

Andra priser

TjänstPris
Förnyande av recept utan mottagning40,5 €
Vårdinstruktioner per telefonfrån 70 €

Via den här länken kan du se hela pristlistan på finska.

Aura Kliniken behåller rätten till prisförändringar. Priserna är i kraft fr.o.m. 1.9.2022.