02 - 2334418

Infertilitetsundersökningar

Om infertiliteten räcker över ett år, kan undersökningarna inledas för att utreda orsaken. Visserligen kan undersökningarna påbörjas tidigare om kvinnan har gynekologiska problem, såsom smärtor i nedre delen av buken eller gynekologiska blödningsstörningar, eller om någondera part har en kronisk sjukdom eller medicinering som kunde försämra fertiliteten. Sjukdomar som påverkar fertiliteten ogynnsamt är bl.a. diabetes, epilepsi, inflammatoriska tarmsjukdomar, celiaki och reuma. Fertiliteten avtar också med åldern, och därför lönar det sig inte för en kvinna som är över 35 år att vänta ett helt år – ca sex månader räcker.

Det är bäst om paret kommer samtidigt till mottagningen. Infertilitetsutredningen inleds med gynekologisk läkarundersökning och ultraljud för att kolla anatomin. Dessutom tas blodprov för hormonundersökningar och vid behov undersöker läkaren med ultraljud att äggledarna är öppna. Mannes sädesvätska analyseras.

På basis av fynden avgörs om det är möjligt att ännu avvakta eller om det är att gå vidare i utredningarna och till eventuell infertilitetsbehandling. Behandlingen skräddarsys enligt fynden.

Aura Kliniken sköter också infertilitetsproblem hos självstående kvinnor och kvinnopar.