02 - 2334418

Äggcellsdonation

I vissa fall är användningen av donerade spermier den enda och den sista möjligheten att få ett eget barn. Det råder kronisk brist särskilt på donerade äggceller och det kan ta sin tid innan en lämplig äggcellsdonator identifieras.

Friska kvinnor som är yngre än 36 år är lämpliga äggcellsdonatorer. Ofta har äggcellsdonatorn barn sedan tidigare, men detta är inget villkor för donation. Vid kliniken utreder vi donatorns hälsotillstånd och diskuterar med henne donationsprocessen och de etiska och juridiska frågor som gäller vid äggcellsdonation. Den som anmäler sig som frivillig donator har möjlighet att diskutera med psykolog före donationen.

Donatorn undersöks för uteslutning av vissa infektioner: blodprov för HIV, hepatit B, hepatit C och syfilis samt urinprov/livmodermunprov för klamydia och gonorré. Alla undersökning är kostnadsfria för donatorn och resultaten får hon själv om hon så önskar.

Mottagaren (recipienten) av äggcellen får, enligt lagen om assisterad befruktning, veta donatorns längd, ögonfärg, hårfärg och etnicitet.

Enligt samma lag registreras alla som donerar könsceller i ett dataregister som upprätthålls av Valvira. Då barnet som föds som resultat av behandlingen fyllt 18 år har hen rätt att få veta donatornsidentitet. Detta förutsätter att hen är medveten om att donerade könsceller använts. Könscellsdonatorn och barnet har dock inga juridiska rättigheter eller skyldigheter gentemot varandra. Aura Klinikka bokför användningen av könsceller för assisterad befruktning och samma donator får vara upphov till barn i högst fem familjer.

Könscellsdonation berättigar enligt lag inte till arvode, men donatorn får ersättning för de rimliga kostnaderna som donationen medför och för inkomstbortfall. Skattekort behövs för utbetalning av ersättningen.

Information om donation av äggceller

Användningen av p-spiral eller kombinationsp-piller utgör inget hinder för donationen. De läkemedel som används och de ingrepp som görs under donationsprocessen inverkar inte på donatorns fertilitet.

Sedan donatorn godkänts och en lämplig äggcellsmottagare har identifierats, planlägger Aura Klinikkas sakkunniga ett behandlingsprotokoll för donatorn där hormonbehandling ges för att inducera ovulation inte endast av en äggcell utan av flera. Denna induktionsbehandling pågår i ca 2 veckor och förutsätter 2–4 ultraljudsundersökningar som görs på kliniken. Äggcellerna insamlas under ultraljudsstyrning med en tunn nål som införs i slidan. Smärtlindring ges med användning av kraftig vär lokalbedövningsmedel i bottnen av slidan. Efter ingreppet uppföljs äggcellsdonatorns tillstånd på kliniken i 1–2 timmar. Mensblödningen börjar i allmänhet ungefär en vecka efter äggcellsdonationen. Alla undersökningar och läkemedel är kostnadsfria för donatorn.

De donerade äggcellerna används i regel för behandling av en (1) omsorgsfullt utsedd mottagare. De insamlade äggcellerna befruktas i laboratorium med spermier från mottagarens man. Ibland kan också donerade spermier användas för befruktningen i laboratoriet. Av embryona som uppkommit överförs ett eller högst två embryon in i mottagarens livmoder och de återstående embryona kan förvaras i flytande kväve för senare behov.

Intresserad av äggcellsdonation?

Om du är intresserad av att donera äggceller, ta gärna kontakt med Aura Klinikka per telefon, e-post eller chatt utan att be om återuppringning. Efter att du talat med vår celldonationsskötare kan vi boka en tid för dig för ytterligare diskussioner med en av våra läkare som sköter barnlöshet!