02 - 2334418

Fysioterapi

Bäckenbottenfysioterapi och moderskapsfysioterapi i olika livssituationer

Om du vill veta i hurdan kondition dina bäckenbottenmuskler är före förlossning och hur du bäst kunde träna upp dem och midjemuskulaturen.

Om du efter förlossning har kontinensproblem eller delning (diastas) mellan magmusklerna. Om du funderar på att börja konditionsträna och vill göra det på ett sätt som är bäst för din situation.

  • Om du har urin-/luft-/avföringsinkontinens eller urinträngningar.
  • Om du har gynekologiskt framfall som inte (ännu) kräver operation.
  • Om du har smärtor vid samlag: vulvodyni, vaginism eller smärtsam/spänd ärrvävnad.
  • Om du genomgått operationer i bäckenbottnen.
  • Om du har områden i bäckenbottnen som saknar känsla.
  • Om du har värk vid svansbenet.
  • Om du är man och har bäckenbottensmärta, prostatit eller svårigheter att hålla urinen efter prostataingrepp.

Vi har tillgång till EMG och ultraljud för undersökning av bäckenbottnen och med patientens tillstånd undersöker läkaren strukturerna i bäckenbottnen, också musklerna. Terapeuten planerar ett individuellt anpassat tränings/rehabiliteringsprogram för dig och står också till tjänst om du vill diskutera frågor kring sexualitet. Terapeuterna anstränger sig för att se och hjälpa dig som en helhet.

Mirja Kiiskilä 
Sexualrådgivare, sexualterapeut, life coach, ryggrådgivare, fysioterapeut.
Fysioterapi för behandling av funktionsstörningar i bäckenbottnen.

Valpuri Seikkula
Fysioterapeut
Fysioterapi för förbättring av bäckenbottenfunktionen (män och kvinnor).

Se också

Fysioterapi vid mödrarådgivning