02 - 2334418

Fysioterapi vid mödrarådgivning

Graviditet och förlossning inverkar på många sätt på kvinnans kropp. Hormonella orsaker, förändringar i kroppshållningen och vävnadsbelastningen under graviditetstiden kan leda till olika stödorganssymtom och störningar i bäckenbottnens funktion. Domningar, ryggont, buksmärtor och urininkontinens är typiska problem under graviditeten.

Fysioterapi för bäckenbottnen kan ske under graviditeten och efter förlossningen. Trots att graviditet utsätter kroppen för vissa symtom, betyder detta inte att problemen inte kunde behandlas framgångsrikt redan under graviditetstiden. Förebyggande av besvär i stödorganen är mycket viktigt för att undvika eventuella symtom – bättre att förebygga än att vänta på att besvären tillstöter. Graviditet medför också förändringar i sexlivet. Den sexuella lusten kan påverkas av ändringarna i kroppen, hormonerna och oron för det växande fostrets hälsa.

Hormonerna påverkar kvinnans kropp också efter förlossningen. Kroppsbelastningen flyttar utanför kvinnan då hon bär, ammar och vårdar sin bebis. Mångsidig hantering av bebisen gynnar bebisens motoriska färdigheter. Att bära bebisen i olika ställningar och att hantera bebisen på ett mångsidigt sätt gynnar bebisens utveckling och förhindrar ensidig belastning av modern, fadern eller kumpanen.

Fysioterapi kan ges vid behov som separata besök eller som en helhet på 3 besök. Dessa besök kan indelas i olika skeden av graviditeten och förlossningen. Det första besöket kunde ske under tidig graviditet, följande enligt behov kring tiden mellan andra och tredje graviditetstrimestern och det sista besöket efter förlossningen. Det sista besöket i serien sker helst då efterblödningen efter förlossningen upphört. Efter kejsarsnitt är det bäst att vänta en dryg månad med besöket så att ärret hinner läkas. Rehabiliteringen efter förlossningen kan ske i form av separata besök vid behov också efter trebesöksserien.

Under besöken undersöker terapeuten bäckenbottnen och på basis av fynden planerar hen lämpliga terapier och ett program för träning på egen hand.

Kvinnor med besvärlig graviditetsillamående kan avhjälpas med medicinsk akupunktur.

Trebesöksprogram under graviditet och efter förlossning

Vi har sammanställt ett program med tre besök för kvinnor under graviditet och efter förlossning. Besöken kan vara enskilda eller ske i grupp.

Första besöket innehåller diskussion om parförhållandet och sexualitet. Om besöket sker som gruppbesök, får kvinnan dessutom kamratstöd.

Andra besöket omfattar hantering av bebisen, ställningar och lägen för att bära bebisen samt lämpliga kroppsställningar för amning.

Under tredje besöket får kvinnan ”bortskämningsterapi”, hon blir ompysslad och får njuta och ta det lugnt. Hon får en stund att koncentrera sig på sig själv med huvud- och fotbladsmassage (med eteriska oljor, om så önskas).

Pris

Första besöket 110€
Uppföljningsbesöken á 85€
Sammanlagt pris för 3 besök 255€ (á 85€)
Akupunktur 50€/gång
Sammanlagt pris för 5 akupunkturbehandlingar 225€ (á 45€)