02 - 2334418

Endometrios

Upp till 5–10 % av alla kvinnor i fertil ålder har endometrios, en del utan att veta om det. Endometrios kan ge variabla bäckensmärtor och funktionella besvär, och endometriospatienterna behöver också oftare än andra hjälp med att bli gravida. Med effektiv medicinering som påbörjas i rätt tid torde det vara möjligt att upprätthålla kvinnans fertilitet och minska riskerna för upprepade operationer. Dessutom är det mycket viktigt att erbjuda patienten för henne anpassad fertilitetsrådgivning efter att diagnosen fastslagits men också senare i livet.

Hurdan sjukdom är endometrios?

Endometrios är en rätt vanlig, kronisk sjukdom som drabbar kvinnor i fertil ålder. Orsaken till endometrios är okänd. Endmetriosen kännetecknas av att vävnad som påminner om endometrium (innerväggen av livmodern) förekommer som härdar i bukhålan. Endometrioshärdar kan förekomma på ytan av bukhinnan, i äggstockarna, i livmoderns upphängningsapparat och i urinblåsans, tarmarnas eller slidans vävnadsvägg. Beroende på var härdarna finns och hurudana de är, indelas de i ytliga bukhinnehärdar, endometrioscystor i äggstockarna och i så kallade djupt belägna härdar. Endometriossjukdomen kännetecknas av en kraftig lokal inflammation som ger smärta och eventuellt till nedsatt fertilitet. Dessutom är hormonomsättningen i endometriosvävnaden avvikande. Endometrioshärdarna producerar nämligen östrogen lokalt och detta underhåller i sig tillväxten av härdarna och stärker inflammationen.

Vilka symtom ger endometrios?

Det mest typiska symptomet är kraftig menssmärta. Smärtan kan börja kännas redan flera dagar före mensblödningen och kan pågå i upp till en vecka. Ofta upplever endometriospatienten också smärta i nedre delen av buken och i bäckenet, som inte relaterar till menstruationscykeln, samt smärta vid samlag. Också smärta och funktionella störningar under urinering och avföring förekommer.

Hur görs diagnosen endometrios?

Endometriosdiagnosen bygger på patientens symtom, gynekologisk undersökning och ultraljudsundersökning via slidan. Ytliga bukhinnehärdar syns inte med ultraljud, men endometrioscystor i äggstockarna och, i skickliga händer, kommer också de djupa endomterioshärdarna med stor sannolikhet till synes. Någon tittundersökning eller tittoperation behövs inte för att fastställa diagnosen, utan behandlingen kan påbörjas på basis av patientens symtom och fynden vid läkar- och ultraljudsundersökningen.

Hur behandlas endometrios?

Endometrios behandlas med icke-steroida antiinflammatoriska mediciner (s.k. NSAID-mediciner), hormonpreparat och vid behov genom operation. Läkemedelsbehandlingen är så gott som alltid primär och, eftersom det gäller ett kroniskt tillstånd, behövs medicin under en lång tid, ofta ända till

klimakteriet. Oftast används olika hormonella p-preparat, såsom kombinerade hormonella preventivmedel, minipiller eller hormonspiral. Särskilt om det gäller svår endometrios är målsättningen för den hormonella behandlingen att få slut på blödningarna, alltså att få menstruationen att upphöra under den tid som medicinbehandlingen pågår. Då är nämligen behandlingens effekt på smärtan och den endometriosrelaterade inflammationen bäst.

Kirurgisk behandling övervägs om medicinbehandlingen inte ger tillräcklig symtomlindring eller om hormonella behandlingar inte är möjliga t.ex. på grund av graviditetsplaner. Den kirurgiska behandlingen måste alltid skräddarsys individuellt enligt patients livssituation och graden och typen av endometrios. Detta ska en gynekolog som är insatt i behandlingen av endometrios göra.

Förorsakar endometrios barnlöshet?

Endometrios kan påverka fruktbarheten på många sätt men man har uppskattat att åtminstone hälften av endometriospatienterna inte har några svårigheter att bli gravida. Av alla kvinnor som söker för fertilitetsbehandling har ca 20–50 % endometrios och av dessa kvinnor får ca 80 % barn efter att de behandlats för infertilitet. Den viktigaste bidragande orsaken till nedsatt fertilitet hos kvinnor är, förutom endometrios, kvinnans ålder. Fertiliteten börjar minska redan efter 30-årsåldern. Särskilt för kvinnor med endometrios i ovarierna vars fertilitet hotas av endometrios och stigande ålder kan det bli aktuellt med fertilitetsunderhållande ingrepp om graviditet inte strax är aktuellt. Sådana ingrepp kunde vara nedfrysning av ovarievävnad eller äggceller. Barnlöshet och symtomgivande endometrios belastar patienten mentalt och kan också anstränga parförhållandet. Därför bör patienten erbjudas aktivt möjligheten till psykologmottagning. Makarna kan också hänvisas till par- och sexualterapi.