02 - 2334418

Graviditetsprevention

Prevention är en väsentlig del av kvinnans reproduktiva hälsa. Graviditetsprevention behövs inte endast för att förhindra graviditet innan graviditet önskas utan också mellan graviditeter och sedan önskat antal barn fötts.

Val av p-metod

Förutom att uppfylla det förväntade användningsändamålet har hormonella p-metoder också andra gynnsamma effekter, bl.a. mindre menstruationsblödning och mindre mensvärk, stabilisering av menstruationscykeln, minskning av funktionella ovariecystor och minskning av risken för ovariecancer och livmoderkroppscancer. En del kroniska sjukdomar begränsar dock urvalet av p-metoder. Detta gäller bl.a. migrän med förkänningar och ärftlig benägenhet för blodproppar.

Därför måste den lämpligaste p-metoden väljas individuellt. Vid val av p-metod är målsättningen så effektiv, trygg och biverkningsfri graviditetsprevention som möjligt. Man vill alltså undvika huvudvärk, blödningsstörningar och förändringar i lynnet.

Kondom

Av alla p-metoder är kondomen den enda som också skyddar mot könssjukdomar. Rätt använd är kondomen en rätt effektiv preventivmetod. Användning av kondom rekommenderas vid tillfälliga förhållanden som komplement till någon annan, mer effektiv p-metod. Andra mekaniska p-metoder är bl.a. skum och vagitorier med spermiedödande verkan. Effekten av dessa metoder är dock inte lika bra som hos de andra metoderna som här presentas, och därför rekommenderas de inte som enda p-metod.

Kopparspiral

En kopparspiral som insätts in i livmodern är en hormonfri p-metod. Kopparspiral kan insättas också för kvinnor som inte förlöst och vid behov som postkoital graviditetsprevention, alltså efter oskyddat samlag. Kopparspiralen tenderar öka mensblödningarna.

Hormonella p-metoder

Det finns två sorter av hormonella p-metoder, kombinationsprevention (med östrogen och en progestin d.v.s. ett gulkroppshormonderivat) och progestinprevention. Kombinerad graviditetsprevention kan ske med piller, vaginaring eller plåster och metoden är pålitlig då den används rätt. Det finns ett flertal kombinationspilleralternativ som innehåller olika mängder av olika könshormoner. Det finns kombinationspreparat som ska tas varje dag och sådana som ska tas intermittent. Dessa preparat lindrar också menssmärta, rikliga och oregelbundna mens, minskar uppkomsten av äggstockscystor och förhindrar äggstockscancer. Kombinationspreparaten är kontraindicerade (får inte användas) bl.a. för kvinnor med kronisk migrän med aura, okontrollerad blodtryckssjukdom, ärftlig benägenhet för blodproppar, rökare som är över 35 år och kraftigt överviktiga kvinnor.

Prevention med progestinpreparat kan likaså ske med piller men också med spiral som placeras i livmodern, med kapsel som sticks under huden eller med injektion med tre månaders intervall. Progestinpiller ska tas varje dag och det finns många olika preparat att välja mellan.

Hormonspiralen är en mycket pålitlig p-metod. Hormonspiralen Mirena® är officiellt godkänd för användning i fem år men den fungerar nog effektivt sju år efter insättning. Den minskar effektivt mensblödningarna och menssmärtorna. Hormonspiralen har därför en etablerad plats i behandlingen av rikliga mensblödningar också då graviditetsprevention inte skulle behövas. Det finns också mindre hormonspiraler med kortare verkningstid än Mirena®. Hormonspiral kan också insättas hos kvinnor som inte haft förlossningar. Insättningen kan ske på vanlig läkarmottagning.

P-kapseln insätts i överarmen under huden i lokalbedövning. P-kapseln fungerar i tre år. Tiden kan förlängas till fem år genom insättning av två kapslar som avger en annan progestin. Kapseln avlägsnas i lokalbedövning på läkarmottagning. Progestininjektionerna ges på sjukskötarmottagning med tre månaders intervall. Risken för benskörhet kan öka. Prevention med progestinpreparat är säkert och saknar kontraindikationer.