02 - 2334418

Gynekologiska undersökningar

Ultraljudsundersökningar

Ultraljudsundersökningarna har blivit den viktigaste gynekologiska undersökningsmetoden. Ultraljud ger mångsidig information för diagnostiken. En vanlig (klinisk) gynekologisk undersökning ger inte alltid full säkerhet om hur det strå till med livmodern och äggstockarna. Orsaken kan då ligga i att patienten har tjocka bukbeteckningar eller spänner sig väldigt mycket. Då hjälper ultraljud att reda ut frågan. Med ultraljud kan man påvisa medfödda avvikelser i livmodern och äggstockarna och tumörer.

Tumördiagnostik

Ultraljud används för att påvisa tumörer i livmodern och äggstockarna. Myom (muskelknutor i livmodern) och äggstockscystor ses ofta i ultraljudsbilden och de skiljer sig på ett typiskt sätt från varandra. Ultraljudsresultatet tillåter också slutsatser gällande tumörens art, alltså om den är godartad eller elakartad.

Inflammationsförändringar och endometrios

Gynekologiska skador på grund av inflammation eller endometrios kan fastställas också med en vanlig ultraljudsundersökning. Ett säkrare sätt att undersöka äggledarna är TSSG (transvaginal sonosalpingografi), där ultraljudsresultatet berättar om en vätska som injicerats i livmodern rinner obehindrad genom äggledarna. TSSG-undersökningen är viktig då man utreder orsakerna till barnlöshet. Vätska används också vid en annan ultraljudsundersökning, nämligen vid hydrosalpingografi som avslöjar förekomsten av polyper och myom i livmodern.

Spiralens lätta läge

Det går lätt med hjälp av ultraljud att fastställa var i livmodern en spiral är belägen. En sådan kontroll kan göras omedelbart efter att spiralen insatts eller senare om man misstänker att spiralens läge är avvikande. Med ultraljud kan läkaren avgöra om den problematiska spiralen fallit neråt i livmodern eller om den eventuellt inskjutits i livmoderväggen under insättning. Om man misstänker att spiralen kommit ut, kan man ofta med ultraljudskontroll konstatera att ingalunda är fallet utan att spiralens är på sin rätta plats men att trådarna dragit sig in i livmoderhalsen. Med ultraljud kan man också fastställa graviditet som kommit igång trots spiral.

Ultraljud för undersökning och behandling av barnlöshet

Med ultraljudsundersökningar kan man också fastställa om de olika faserna i menstruationscykeln är normala eller om det förekommer avvikelser i den. Med ultraljud kan utvecklingen av äggblåsan till ovulationsmognad följas och ägglossningen kan konstateras. Samtidigt kan slemhinneförändringar dokumenteras. Ultraljudsundersökningarna spelar en särskilt viktig roll vid underökning och genomförande av assisterad befruktning.

Kolposkopi

Kolposkopi är en undersökningsmetod där läkaren undersöker livmoderhalsen, slidan och de yttre könsorganen med en optisk förstoringsapparat. Underökningen utförs av gynekolog som är insatt i tittundersökningar av livmodermunnen och i behandlingen av sjukdomar som gäller livmoderhalsen, slidan och de yttre könsorganen.

Obs! Du måste alltid boka tid för kolposkopi. Telefonnummer till tidsbokningen är  02-2334418.

Gynekologiskt cellprov (papaprov)

Det gynekologiska cellprovet (papaprovet) har utvecklats för undersökning av cancer och dess förstadier i livmoderhalsen. Papaprovet ger också nyttig information om orsakerna till vitflytning och om förekomsten av gynekologiska infektioner.