02 - 2334418

Könssjukdomar

Könssjukdomarna är smittsamma sjukdomar som förorsakas av bakterier, virus eller urdjur och som smittar under könsumgänge där slemhinnekontakt uppstår. Könssjukdomarna smittar inte genom handskakning, från toalettsitsar, bastulavar eller lakan. De vanligaste könssjukdomarna i Finland är klamydia, kondylom och genitalherpes. Genom användning av kondom under hela den tid som könsumgänget pågår kan båda parterna skydda sig effektivt mot könssjukdomar och oönskad graviditet.

Hurdana symtom är oroväckande?

  • symtom vid urinering: sveda, urinträngningar och urineringssvårigheter
  • avvikande flytning ur urinröret eller slidan
  • klåda, sveda, nippor, sårnader eller blåsor i kring könsorganen
  • smärta i nedre delen av buken och feber
  • könssjukdom kan föreligga också utan symtom

Undersökning och behandling

Den sannolika tidpunkten för smittan och hur den överförts är viktiga uppgifter som påverkar val av testning. Könssjukdomarna fastställs genom att analysera urin- och blodprov eller prov som tagits från slemhinnorna. Klamydia och gonorré kan fastställas i prov som tagits ca en vecka efter, syfilis ca en månad efter och HIV och hepatit (som smittar med blodbanan) ca 3 – 6 månader efter det misstänkta samlaget. Inkubationstiden för herpes och kondylom varierar och därför kan smittan fastställas oftast först sedan symtom uppkommit.

Oftast behandlas könssjukdomar med antibiotika eller virusmediciner som tas i tablettform. Ibland kan antibiotika intravenöst behövas i början av behandlingen. Om man fastställer att det gäller en könssjukdom, måste partnern/partnerna informeras enligt bestämmelserna i smittskyddslagen så att också de kan uppsöka undersökning och vård. I fall där det gäller ett stadigt parförhållande rekommenderas samtidig behandling av båda partnerna för att undvika upprepad smitta. Dessutom ska kondomprofylax användas ända tills efterkontrollen en månad senare visar att bägge parter tillfrisknat.

Hos oss på Aura Klinikka får du fort tid för läkarundersökning eller till skötaren.