02 - 2334418

Livmodermyom

Muskelknutor i livmodern, eller (livmoder)myom, är den vanligaste godartade tumören hos kvinnor. Uppskattningsvis 70 % av kvinnorna har myom innan de fyllt 50 år. Myomen växer under samverkan av kvinnliga könshormoner. Myomen förekommer oftare hos kvinnor som haft tidig menstruationsdebut, inte fött barn, som har övervikt och som har ärftlig belastning för myom. Man anser att också levnadsvanorna kan påverka uppkomsten av myom. Med klimakteriet brukar myomen krympa.

Vilka symtom ger myomen?

Oftast ger myomen inga symtom och då behövs ingen behandling eller uppföljning heller. Men symtomgivande myom kan försämra kvinnans livskvalitet betydligt. Det vanligaste symtomet på myom är rikliga och utdragna menstruationsblödningar och detta kan leda till anemi. Övriga symtom är en tyngdkänsla eller smärta i nedre dela av buken samt urinerings- och tarmbesvär. Ibland kan myom göra det svårt för kvinnan att bli gravid.

Hur konstaterar läkaren myom?

Myomen känns av läkaren under gynekologisk undersökning, ofta ökar livmodern i storlek. Mindre myom och särskilt myom som belägna inne i livmodern känns inte, men kan konstateras med ultraljudsundersökning som görs via slidan.

Hur behandlas myom om det behövs?

Den traditionella behandlingen har varit bortoperation av myomen. Drygt 30 % av alla hysterektomier (bortoperation av livmodern) som görs av någon godartad orsak sker på grund av symtomgivande myom.

Men myom och myomsymtom kan också behandlas effektivt utan operation. Rikliga mens kan behandlas antingen traditionellt med vissa hormonpreparat (t.ex. hormonspiral) eller med ett nytt läkemedel, ulipristalacetat, som påverkar receptorn för gulkroppshormon och som är uttryckligen avsett för behandling av myom.

Ett ingrepp som utförs av röntgenläkare och som kallas blodkärlsembolisering leder till att myomen förtvinar. Embolisering går ut på att läkaren injicerar via en kateter i ljumskartären små partiklar som når de mindre artärerna som för blod till livmodern. Partiklarna leder till syrebrist i myomen p.g.a. nedsatt blodflöde. Läkaren gör ingreppet under under lokalbedövning. Emboliseringen påverkar inte i någon större utsträckning den normala livmodermuskeln.

MRI-HIFU (magnetkamerastyrt högfrekvent fokuserat ultraljud) är en modern helt icke-invasiv metod där myomvävnaden utsätts för högfrekvent ultraljud som leds precis mot myomet. Ultraljudsgivaren befinner sig på magen och då ultraljudet når myomet, ökar dess temperatur och myomet förstörs. MRI-HIFU-behandlingen sker polikliniskt och patienten återhämtar sig fort. Återgång till normalt vardagsliv sker inom 1–2 dagar efter behandlingen.

Eftersom myomen är olika, reagerar de olika på olika behandlingar. Det viktigaste är att finna precis den rätta och effektivaste behandling för de kvinnor som har besvär med myom.

Experterna vid Aura Klinikka finns där för dig för att diskutera det bästa behandlingsalternativet just för dig.