02 - 2334418

Ung person på gynekologmottagning

Orsaken till det första läkarbesöket hos gynekolog kan vara graviditetsprevention, menssmärta, uteblivna eller alltför rikliga mens eller hudproblem. Också exempelvis oro över kroppsutvecklingen i jämförelse med kompisarna.

Ett gynekologbesök känns stressande eller kan kännas generande. Men då mottagningen sker utan brådska och med respekt för den ungas behov, försvinner stressen och oron. Ofta behövs inte gynekologisk bäckenundersökning alls under det första besöket. Målsättningen är att besöket lämnar ett positivt intryck och en vilja hos den undersökta att sköta sig själv och sin hälsa också under vuxenåldern!

Mens

Menssmärtorna underskattas ofta. Om de vanliga värkmedicinerna inte lindrar menssmärtorna tillräckligt eller om smärtorna inverkar på vardagen (t.ex. leder till uteblivna skoldagar eller frånvaro från hobbyer), är det bäst att uppsöka gynekolog. Rikliga eller oregelbundna mens är vanliga besvär under ungdomsåren men som jämnar ut sig med åldern. Detta kan dock ta många år och därför är det bra att planera lämplig läkemedelsbehandling tillsammans med gynekologen.

Uteblivna mens kan bero på en ärftlig försening av puberteten, ändringar i kroppsvikten eller aktivt sportliv, men graviditet är inte heller utesluten vilket också måste beaktas. Om mensen inte börjat senast vid 16 år eller om mens som tidigare varit regelbundna uteblir i tre månader, är det dags att utreda frågan. Läkaren kommer ofta orsaken på spåret bara på basis av goda förhandsuppgifter, och då kan behövliga undersökningar planeras individuellt.

Sexliv

Många ungdomar funderar på graviditetsprevention, dejting och sex. Den unga och gynekologen planerar tillsammans på mottagningen vilken preventivmetod vore lämpligast och lättast att använda för den unga. När man har sin egen läkare, är det lätt att fråga ”om detta är normalt” – det må sedan gälla hälsan, känslor, kroppsegenskaper eller gränsdragningen mellan en själv och andra människor. Vaccinationer diskuteras ofta hemma. Då är det lättast att söka hjälp hos en expert – gynekologen.

Boka tid

Du kan komma på gynekologbesök till Aura Klinikka utan att köa och då det passar dig själv. Du kan ta med dig på besöket en pojk- eller flickvän, mamma, pappa eller annan kompis, om du spänner dig mycket inför att gå ensam på läkarbesöket. Allt vad du talar om under mottagningen är hundraprocentigt konfidentiellt och om en eventuell undersökning görs, gör det inte ont.