02 - 2334418

Mödrarådgivning

Mödrarådgivningen vid Aura Kliniken är en privat rådgivningsenhet som vill erbjuda skräddarsydda mödrarådgivningstjänster enligt varje enskild familjs behov. Om du vill, kan du göra alla mödrarådgivningsbesök på Aura Klinikens mödrarådgivning under hela din graviditet. Du kan också utnyttja våra tjänster som komplement till de tjänster som din egen rådgivning erbjuder. Du kan boka första rådgivningsbesöket genast efter att graviditetstestet är positivt.

Barnmorskans mödrarådgivning har uppehåll tills vidare.

Men du kan fortfarande träffa fysioterapeuterna Mirja Kiiskilä (sexualterapeut) och Valpuri Seikkula (fysioterapeut högre examen) eller läkaren Hilla Peltonen.

Exempel på rådgivningstjänsterna:

Första rådgivningsbesöket 135€ (90min)
Laboratorieprov i anslutning till första besöket 230€
Uppföljningsbesök på rådgivningen 95€ (60min)
Graviditetsultraljud av skötare 80€
Hembesök av barnmorska efter förlossning 189€

Läkarmottagningen följer normal taxa.
Laboratorieundersökningarna under graviditeten prissätts skilt.

Kolla fysioterpitjänsterna vid Aura Klinikka här.