02 - 2334418

Radiologi

Minna Sandell arbetar som radiolog på vår klinik. Du kan boka tid för undersökning av brösten, buken eller halsområdet. Du kan komma på undersökningarna också utan remiss.

Ultraljud av brösten

I och med de moderna, diagnostiskt precisa ultraljudsapparaterna har ultraljud blivit en viktig bildundersökningsmetod för brösten. Den kompletterar och t.o.m. ersätter mammografi. Bröstultraljud är en trygg, strålfri, snabb och smärtfri undersökningsmetod. Mammografi förutsätter att bröstet ska pressas ihop, vilket av många uppfattas som smärtsamt. I bröstultraljud behövs inte sådan sammanpressning av bröstet.

Ultraljudsläkaren kan fastställa om bröstvävnaden har normal struktur eller om där finns några avvikelser medan undersökningen pågår. Resultatet finns alltså genast tillgängligt. I brösten finns rätt ofta godartade cystor som går lätt att igenkänna med ultraljud. Också förändringar som antyder elakartade förändringar kommer fram på ultraljud. Det slutliga avgörandet om det är elakartat eller inte kommer av analys av ett vävnadsstycke som läkaren tar med en nål under ultraljudskontroll.

Om bröstvävnaden är tät, vilket är fallet hos yngre kvinnor och kvinnor som använder hormoner, kan det hända att en mindre avvikelse inte kommer fram på mammografi. I sådana fall är ultraljud förstahandsundersökningen av bröstet. Samma gäller för amningstiden.

Sållningsundersökningarna för bröstcancer med mammografi gäller endast vissa åldersgrupper, t.ex. i Åbo kvinnor i åldern 50–69 år och för dem utförs mammografi med två års intervall. Om kvinnan inte hör till den åldersgrupp som får mammografiscreening, rekommenderas bröstultraljud.

Ultraljud i mitten av tvåårsperioden mellan mammografierna ger ytterligare trygghet för dem som ingår i mammografiscreeningen. För kvinnor i vars nära släkt det finns fall av bröstcancer (och det kunde vara frågan om ärftlig cancer) tillåter strålfri ultraljud täta bildundersökningar av brösten.

Bukultraljud

Ultraljud av buken är en enkel, snabb och smärtfri primär undersökningsmetod av organen i bukhålan. Man kan ultraljudsundersöka levern, gallblåsan, gallvägarna, bukspottkörteln, mjälten och njurarna – organen i bukhålan. Undersökningen visar också de större blodkärlen inne i buken samt lymfknutorna invid blodkärlen. Om det finns extra vätska i buken, visar undersökningen den också.
Med bukultraljud kan man hitta avvikelser bl.a. i gallblåsan (gallsten), organen i bukhålan (cancer) samt metastaser. Man kan se utvidgade blodkärl och om lymfknutorna kring blodkärlen är förstorade eller inte.

Före undersökningen rekommenderas 6 timmars fasta. Mat och tarminnehåll försämrar synbarheten och förorsakar störning i ultraljudsbilden. Vatten före undersökningen är tillåtet. Det är bra om urinblåsan inte är alldeles tom under undersökningen.