02 - 2334418

Sexualterapi

Sexualiteten hör till människans grundegenskaper och kan inte separeras från att vara människa.

Sexualterapi är en terapeutisk metod som riktar sig till individer och/eller par där frågor om sexualiteten tas upp. Just precis sådana frågor som du eller ni båda funderar och funderat på. Ofta diskuteras vilka utmaningar sex och parförhållandet hämtar med sig. Utmaningarna kan bero bl.a. på fysiska funktionsstörningar, svårigheter med känslolivet eller frigiditet/obalans i sexdriften. Problemen är sällan enbart fysiska, psykiska eller sociala.

Sexualrådgivning hjälper och stöder dig i frågor och problem som gäller sexualiteten. Rådgivningen lämpar sig för människor i alla åldrar och du kan uppsöka sexualrådgivningen utan eller tillsammans med din partner.

Sexualterapeuterna Susanna Alhonkoski och Mirja Kiiskilä har mottagning på Aura Klinikka.