02 - 2334418

När ska jag uppsöka urolog?

Urologen undersöker och fastställer diagnoser för sjukdomar i urin- och könsorganen och erbjuder behandling för besvär i dessa organ. Urologen kan hjälpa bl.a. i frågor om mannens klimakterium, urineringsbesvär och erektionsstörningar.

Med stigande ålder blir prostatabesvären och sjukdomarna särskilt vanliga och många män har symtom, t.ex. urineringssvårigheter på grund av förstorad prostata. Trots att besvären är vanliga, uppfattar många dem som en känslig angelägenhet och har svårt att föra problemen på tal.

Urolog Mikael Anttinen på Aura Klinikka uppmuntrar männen att modigt uppsöker läkare.

– Om exempelvis erektions- och urineringsbesvären stör livsföringen är ett besök hos urolog på sin plats. Många män tycker att det är frågan om normala besvär som kommer med åldern och att man inte kan göra något åt dem. Men så är det nog inte. Det finns läkemedel och behandlingar som ger stor hjälp, säger Anttinen.

Han påminner också om att det är svårt att själv bedöma allvarsgraden av olika symtom.

-Män över 50 år ska nog gå på rutinmässig hälsokontroll regelbundet, det är en viktig och god hälsogärning för mannen själv. Hälsokontroller är särskilt angelägna för män med prostatacancer i en närsläkting. Prostatacancer är den vanligaste formen av cancer hos män och den nästvanligaste dödsorsaken. I regel har dock prostatacancern ett lugnt förlopp och för mången hinner sjukdomen inte förorsaka några allvarligare konsekvenser. Det som dock är viktigt är att eventuella fynd hittas i god tid. En urolog kan bedöma på ett tillförlitligt sätt vilka typer av prostatacancer måste behandlas genast och vilka typer kan uppföljas i lugn och ro.

Två andra urologiska fynd och besvär som en urolog absolut bör få reda ut är blod i urinen och knöl i testikeln.

Urologen är en specialistläkare som undersöker och behandlar sjukdomar och funktionsstörningar i urinorganen (njurarna, urinledarna, urinblåsan, urinröret) och könsorganen (penis, pungen, testiklarna, bitestiklarna, sädesledaren, sädesblåsorna, prostatan). Dessutom hör det till urologins område att undersöka, behandla och uppfölja urologiska cancersjukdomar såsom prostatacancer, testikelcancer, peniscancer, njurcancer och cancer i urinvägarna. Också en del godartade sjukdom såsom urinsten måste undersökas och skötas.