02 - 2334418

Prostatabesvären är vanliga och de kan avhjälpas

Besvären med anledning av förstorad prostata blir vanligare för män efter 40 års ålder och nästan alla män vet vad prostatabesvär går ut på.

Oftast ger en förstorad prostata besvär med urineringen: Urinstrålen blir svag och avbryts, det är svårt att få urineringen igång. Urineringsprocessen tar allt längre tid och efter avslutad urinering kan det i alla falla förekomma efterdropp.

Många besväras också av kraftiga, överraskande och plötsliga urinträngningar och har lärt sig att kolla var närmaste toalett finns när man kommer till ett nytt ställe. Nattliga urineringsbehov uppkommer och sömnen blir lidande då toaletten kallar, kanske upprepade gånger under natten.

Sådana besvär lönar det sig inte att dras med utan det är bättre att låta en urolog undersöka dem. Det finns ett flertal behandlingar som lindrar besvären ansenligt. Läkarbesök är också angeläget därför att det är svårt att själv bedöma om ett besvär är allvarligt eller inte.

-Prostatainflammation, -infektion, -förstoring och cancer är alla tänkbara orsaker till besvären och kan förekomma också samtidigt. Cirka 5000 män insjuknar i prostatacancer årligen i vårt land. De flesta prostatacancrarna ger inga symtom överhuvudtaget och konstateras i samband med andra utredningar, t.ex. vid behandling och uppföljning sav förstorad prostata, berättar urolog Mikael Anttinen vid Aura Kliniken.

-Lyckligtvis är de flesta prostatacancerfallen av låg risk och leder inte till några större konsekvenser för patienten. Men sedan finns det också aggressiva cancerfall som bör uppdagas i tid.
Prostatan undersöks av läkare som känner på prostatan med pekfingret som hen sticker in genom analöppningen (touch per rectum). En viktig undersökningsmetod är ultraljudsundersökning per rectum. Blodprovet PSA (prostataspecifik antigen) hör också till och idag dessutom allt oftare magnetundersökning av prostatan. Urologen diskuterar och frågar patienten om symtomen och om släktbelastningen.

Med hjälp av dessa uppgifter undersökningsresultat kan urologen bedöma om ytterligare undersökningar behövs, t.ex. provtagning av prostatan för att utesluta eller fastställa prostatacancer, eller blir det bäst med uppföljning.

Under det första besöket bedömer urologen också patientens risk för prostatacancer och på basis av denna bedömning kommer man överens om behovet för uppföljning och besöksintervallen.

Mikael Anttinen uppmanar männen att besöka urologen tillräckligt ofta.

-Om risken inte är förhöjd kan kontrollintervallet för en man utan symtom vara flera år, men om risken är förhöjd, är det förnuftigt att besöka urolog t.ex. vartannat år.