02 - 2334418

Ultraljudsundersökning av prostatan

Ultraljudsundersökning av prostatan utförs med hjälp av en stavformad ultraljudssond som införs i ändtarmen. Metoden är smärtfri och inga förberedelser före undersökningen behövs. Med undersökningen kan läkaren bedöma prostatans form, storlek och interna struktur. Under ultraljudsstyrning kan läkaren ta exakta provbitar (biopsier) om cancer misstänks.

Varför behövs ultraljudsundersökning av prostatan?

De vanligaste prostatasjukdomarna är godartad tillväxt av prostatan, prostatacancer och prostatainflammation (prostatit). Godartad prostatatillväxt och prostatacancer förekommer främst hos äldre män (över 50 år). Men prostatit förekommer också hos yngre män.

Godartad prostataförstoring och prostatacancer ger likadana urineringsbesvär. Urineringen blir långsammare, det blir svårare att få urinstrålen igång och nattliga urineringsbehov uppstår. De vanligaste symtomen på prostatit är smärta som strålar ut mot nedre delarna av buken, mot ljumskarna och ryggen och ofta också mot pungen och längs urinröret.

Allt eftersom befolkningen åldras, ökar också antalet män med förstorad prostata och med därmed kopplade urineringssymtom. Prostatacancer är den vanligaste cancern hos män i Finland. År 1995 konstaterades 2357 nya fall av prostatacancer och enligt prognoserna ökar fallen till ca 3400 år 2005.

Orsakerna till att prostatacancern blir allt vanligare är inte fullt kända. Visserligen inverkar åldersökningen bland den manliga populationen och den förbättrade diagnostiken, men en reell ökning har också skett. Genomsnittsåldern för män som insjuknat i prostatacancer är 71 år, men sjukdomen är också den vanligaste cancersjukdomen hos medelålders män.

Orsakerna till urineringsbesvär ska alltid utredas, då orsaken kan ligga i en cancersjukdom. Fortfarande är touch per rectum en central undersökning men ofta ska man också bestämma halten av prostatacancermarkören PSA i blodprov och undersöka prostatan med ultraljud.

Någon särskild remiss för undersökningarna behövs inte.

Specialistläkarna i urologi Esa Kähkönen och Mikael Anttinen utför ultraljudsundersökningar av prostatan vid Aura Kliniken.